2019

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, będą przyjmowane od 3 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są w pok. nr 4 […]

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – aktualizacja z dnia 27.12.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, w ramach Modułu I. Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.pdf

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – aktualizacja z dnia 25.10.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, w ramach Modułu I Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd w 2019 roku.pdf

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku na dzień 21.10.2019 r.: Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd w 2019 roku.pdf