Luty 2019

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął Załącznik do uchwały nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązuje realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd w 2019 roku” Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł […]

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o spotkaniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych pn. „Zagrożenia w sieci – ciemna strona Internetu”. Spotkanie odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00, w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40 przy udziale koordynatorów rodzinnej […]