16 maja, 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn. „ Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki: posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej, są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, […]

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o spotkaniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  pn. „Bezpieczne wakacje”. Spotkanie odbędzie dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00, w sali 107   (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa. Program  grupy […]