2020

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w 2021 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny; zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny; likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych będą przyjmowane od dnia 4 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są […]

INFORMACJA !

Kontynuując działania mające na celu ograniczanie rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach o ograniczeniu bezpośrednich osobistych wizyt w tut. Jednostce wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny (25 644 81 72), elektroniczny (mail: pcpr@pcprsiedlce.pl) oraz pocztą tradycyjną. […]

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2021

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Oświadczenie dot. rachunku bankowego Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu Upoważnienie Do wniosku na  zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć następujące dokumenty: Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 […]

UCHWAŁA NR XCVI/260/2020 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego

Uchwała NR XCIX/267/2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego(..)”Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z choroba Alzheimera(…).pdf. UCHWAŁA NR XCVI/260/2020 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 16 grudnia […]

Projekt „Aktywność kluczem do niezależności”

Fundacja Avalon niezmiennie prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić […]