4 maja, 2020

Zasady oceny formalnej wniosków oraz zasady wyliczania wysokości dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Uchwała nr LXIX/168/2020 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.