Grudzień 2020

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w 2021 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny; zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny; likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych będą przyjmowane od dnia 4 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są […]

Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach Programu “Od zależności ku samodzielności” – Edycja 2021. Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej […]

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2021

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Oświadczenie dot. rachunku bankowego Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu Upoważnienie Do wniosku na  zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć następujące dokumenty: Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 […]

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” […]

Projekt „Aktywność kluczem do niezależności”

Fundacja Avalon niezmiennie prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić […]