17 grudnia, 2020

UCHWAŁA NR XCVI/260/2020 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego

Uchwała NR XCIX/267/2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego(..)”Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z choroba Alzheimera(…).pdf. UCHWAŁA NR XCVI/260/2020 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 16 grudnia […]