Styczeń 2021

UCHWAŁA NR XCIX/271/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA NR XCIX/271/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego(…) pn. “Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z choroba Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku pdf.

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2021 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony […]