Marzec 2021

Uchwała w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

UCHWAŁA NR CV/285/2021 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.”Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi […]