Maj 2021

Zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Zarządzenie Nr 12/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 06.05.2021  roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  oraz systemu rozliczenia kosztów dojazdu […]

Zasady oceny formalnej wniosków oraz zasady wyliczania wysokości dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Zarządzenie Nr 11/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 04.05.2021  roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej  wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf