4 maja, 2021

Zasady oceny formalnej wniosków oraz zasady wyliczania wysokości dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Zarządzenie Nr 11/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 04.05.2021  roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej  wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf