Ogłoszenie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w systemie hybrydowym od dnia 12.01.2022 r.

Starosta Siedlecki informuje, że na podstawie § 3 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 12 stycznia 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej…