Weź udział w projekcie Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Uprzejmie informujemy, że nadal jest prowadzona kompleksowa rehabilitacja w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu Państwa. Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z…

Wyniki konkursu plastycznego

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Moja rodzina”. Wszystkie prace są piękne i wyjątkowe, dlatego wybór laureata był bardzo trudny. Spośród 17 prac został wyłoniony zwycięzca: Ponadto postanowiliśmy wyróżnić 3 osoby: Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie a…