Aktualizacja listy rankingowej Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2022 roku; Moduł I (stan na 31.08.2022 r.)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A4 – pomoc…