Kadra

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Joanna Łęczycka-p.o. Kierownika
pok. nr. 5
tel. 25/ 644-81-72; 502 629 166
e-mail:kierownik@pcprsiedlce.pl

Zastępca Kierownika

Mariola Panasiuk – p.o. zastępcy Kierownika
pokój nr. 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 226,

Główny Księgowy

Agnieszka Wegiera
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 221
e- mail: awegiera@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. finansowych

Anna Łuciuk- inspektor
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 221
e- mail: aluciuk@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Michalczyk- starszy referent
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 221
e- mail: mmichalczyk@pcprsiedlce.pl

Stanowisko ds. administracyjno – kadrowych

Edyta Struk-Semeniuk – starszy referent
pok. nr.6
tel. 25 644-81-72 wew. 222
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej

Kamila Szczepanik – pomoc administracyjna
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e-mail: kszczepanik@pcprsiedlce.pl

Joanna Kluczek – inspektor
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: jkluczek@pcprsiedlce.pl

Magdalena Ługowska – starszy referent
pok. nr 3
tel. 25 644-81-72 wew. 223
e-mail: mlugowska@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Renata Borkowska – inspektor
pok. nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 228
e- mail: rborkowska@pcprsiedlce.pl

Mirosława Nowowiejska – starszy referent
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644-81-72 wew. 224
e-mail: mnowowiejska@pcprsiedlce.pl

Natalia Stańczuk – starszy referent (zastępstwo za Annę Baltaziuk)
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644-81-72 wew. 224
e-mail: nstanczuk@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Dominika Misterska – Zasowska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr. 2 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 226
e- mail: dzasowska@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Troć– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr. 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 225
e- mail: atroc@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Laszuk– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr. 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 225
e- mail: mlaszuk@pcprsiedlce.pl

Anna Talacha – inspektor
pokój nr. 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 225
e- mail: atalacha@pcprsiedlce.pl