Kadra

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Anna Gugała
pok. nr. 5
tel. 25/ 644-81-72; 502 629 166

Zespół ds. finansowych

Agnieszka Wegiera- główny księgowy
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 221
e- mail: awegiera@pcprsiedlce.pl

Anna Łuciuk- starszy referent
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 221
e- mail: aluciuk@pcprsiedlce.pl

Stanowisko ds. administracyjno – kadrowych

Edyta Semeniuk – starszy referent
pok. nr.6
tel. 25 644-81-72 wew. 222
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej

Katarzyna Oknińska – starszy specjalista pracy socjalnej
pok.nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: kokninska@pcprsiedlce.pl

Kamila Szczepanik – pomoc administracyjna
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: kszczepanik@pcprsiedlce.pl

Joanna Kluczek – inspektor
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: jkluczek@pcprsiedlce.pl

Magdalena Ługowska – starszy referent
pok. nr 3
tel. 25 644-81-72 wew. 223
e-mail: mlugowska@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Renata Borkowska – inspektor
pok. nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 228
e- mail: rborkowska@pcprsiedlce.pl

Jolanta Bujalska – starszy referent
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644-81-72 wew. 224
e-mail: jbujalska@pcprsiedlce.pl

Anna Baltaziuk – starszy referent
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644-81-72 wew. 224
e-mail: abaltaziuk@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Dominika Misterska – Zasowska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr. 2 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 226
e- mail: dzasowska@pcprsiedlce.pl

Beata Piotrowska– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr. 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 225
e- mail: bpiotrowska@pcprsiedlce.pl

Iwona Plewka – psycholog
pokój nr. 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 226
e- mail: iplewka@pcprsiedlce.pl

Anna Talacha – inspektor
pokój nr. 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. (25) 644 81 72 wew. 225
e- mail: atalacha@pcprsiedlce.pl