Piecza zastępcza

Piecza zastępcza:

kieruje się dobrem przyjętego dziecka, zapewnienia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu, umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem, szanuje prawa dziecka, nie jest rodziną adopcyjną, otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej […]