Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES podjęło współpracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. W efekcie tej współpracy powstał projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”, który jest realizowany od 1 stycznia 2016 r. Działania w ramach podjętej inicjatywy są […]