AS 2019

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął Załącznik do uchwały nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązuje realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd w 2019 roku” Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł […]