AS 2012

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w 2012 roku przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poniższych obszarów:

  • A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • B1–pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego
  • B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich;
  • B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich;
  • B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich;
  • C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
  • F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą dostępne w tut. jednostce od 10.08.2012 roku, a przyjmowane do 30.09.2012 roku.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Samorządy) oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.