AS 2013

II nabór przyjmowania wniosków w ramach programu “Aktywny Samorząd” w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż kolejny nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane od 05.08.2013 r. do 30.09.2013 roku. Druki wniosków dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków w ramach programu “Aktywny Samorząd” w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane od 22.04.2013 r. do 31.05.2013 roku. Druki wniosków dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2013 roku: Moduł I – likwidacja barier […]