AS 2014

Lista rankingowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2014 roku, w ramach Modułu I:

II Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku (Moduł II)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – nabór II przyjmowane będą w terminie od dnia 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w […]

Uwaga! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r. Bardzo […]

Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków

Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy w roku 2014 zostały ustalone Uchwałą Nr 175/322/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 marca 2014r:

Nabór wniosków w ramach programu “Aktywny Samorząd” w 2014 roku (Moduł I)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 07.04.2014 r. do 30.09.2014 r. Wnioski złożone do dnia 31 maja 2014 roku w ramach Modułu I, […]

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku (Moduł II)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą od 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2 […]

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2014 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację […]