AS 2015

Drugi nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku (Moduł II)

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – przyjmowane będą od 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku (Moduł I)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 15.06.2015 r. do 30.08.2015 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Uchwała w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 11/28/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy:

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku (Moduł II)

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą od 02.03.2015 r. do 30.03.2015 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary […]