KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Strategii będącej przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność w zakresie polityki społecznej oraz przedsiębiorców do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Strategii. Zakładamy, że przyczynią się one do stworzenia dokumentu pozwalającego na odzwierciedlenie realnych problemów społecznych w obszarze polityki społecznej Powiatu Siedleckiego oraz na efektywne ich rozwiązywanie.

Wszelkie uwagi, sugestie i proponowane zmiany należy składać w formie pisemnej wyłącznie na  „Formularzu konsultacji społecznych” w dniach od 12 lipca do 23 lipca 2021 roku w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce;
  • osobiście w siedzibie Centrum w godzinach:
    -8.00 – 16.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek),
    -8.00 – 17.00 (środa),
    -8.00 – 15.00 (piątek).

Załączniki:
1.Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji;
2.Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2031”
3.Formularz konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2031”.