Informacja o terminach naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
w ramach naboru I przyjmowane będą od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r.
– w ramach naboru II przyjmowane będą od 05.09.2016 r. do 10.10.2016 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz poniżej: