Korekta listy rankingowej wnioskodawców z dnia 23.09.2016 r. ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza korektę listy rankingowe z dnia 23.09.2016 r. wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, w ramach Modułu I: