Lista rankingowa wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach modułu I: