Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” – aktualizacja oraz korekta z dnia 06.11.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach Modułu I