Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – aktualizacja z dnia 25.10.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, w ramach Modułu I

Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd w 2019 roku.pdf