II Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku (Moduł II)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – nabór II
przyjmowane będą w terminie od dnia 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adobe Reader Wniosek – Modul II 2014 rok (674 KB)

Adobe Reader Zaświadczenie o rozpoczęciu_kontynuowaniu nauki (190 KB)

Adobe Reader Oświadczenie o wysokości dochodów (287 KB)

Adobe Reader Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (226 KB)

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.

Adobe Reader Aktywny samorząd – najważniejsze informacje (261 KB)