Dokumenty programowe pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż na realizację programu „Aktywny Samorząd” w roku 2020 w ramach pierwszej transzy – Powiat Siedlecki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 176 300,00 zł.

         Osoby niepełnosprawne mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mogą uzyskać dofinansowanie do poniższych zadań: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

         Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków trwa do 31 sierpnia br.

Poniżej dokumenty programowe dotyczące programu „Aktywny Samorząd”:

Treść programu – „Aktywny samorząd”.

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

Zasady programowe – „Aktywny samorząd” w 2020 roku

          Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  25 644 81 72 wew. 224 oraz na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl (w zakładce Aktywny Samorząd – 2020).