Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji

Informacja
dotycząca przedłużenia terminu rekrutacji
mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa
w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość”  w 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że termin rekrutacji mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” przedłużamy  do dnia 15 maja 2012 roku.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 bud. B (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) lub prosimy o kontakt pod nr tel. (25) 644-81-72.

/-/ mgr inż. Anna Gugała
Kierownik
PCPR w Siedlcach