Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego  mają możliwość skorzystania z pomocy w ramach funkcjonującego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonego przez  organizację Teenchallenge Chrześcijańska  Misja Społeczna- oddział w Siedlcach.

Siedziba  punktu mieści się na terenie Miasta Siedlce  ul. 10-lutego 15. Konsultacje w ramach ww. punktu odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.00 do 19.00. tel. 669 107 763, 726 049 335

Działalność punktu ma na celu:

  • rozpoznanie problemu,
  • motywowanie do podjęcia terapii,
  • udzielanie informacji o formach terapii,
  • pomoc w kierowaniu do odpowiednich placówek,
  • udzielanie wsparcia po leczeniu,
  • pomoc osobom współuzależnionym.

Funkcjonujący punkt konsultacyjno- interwencyjny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma na celu udzielanie wsparcia mieszkańcom Powiatu Siedleckiego  w szczególności dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych, osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, osób bezdomnych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.