Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku na dzień 15.12.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach Modułu I – środki inwestycyjne.