Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2018.

Na podstawie 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do 30 listopada 2017r.

Szczegółowych informacji o realizacji zadania uzyskać można pod
nr tel. 25 644 81 72 wew. 224,

/-/Anna Gugała
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach