I edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w okresie do października 2017 roku będzie realizował I edycjęProgramu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego “, finansowanego ze środków budżetu państwa.

Cele, zakładane rezultaty i sposób realizacji określone są w „Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020” przyjętym Uchwałą Nr XXV/149/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą się zgłaszać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach


Informacja z dnia 06.07.2017r.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z rozpoczętą I edycją “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego informuje, iż zaplanowana rekrutacja uczestników programu została przedłużona i będzie trwać przez miesiąc lipiec 2017 roku.