Gala „Ubi Caritas” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zostało wyróżnione w kategorii Współpraca podczas Gali „Ubi Caritas”.

Uroczystość gali odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 21 października 2017 roku.
Coroczna gala to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna: Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii.

Nagrody Ubi Caritas przyznane zostały za wrażliwość na potrzeby osób ubogich i potrzebujących w formie dyplomów w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo i Współpraca.

Podczas gali Abp Henryk Hoser podkreślił w swym wystąpieniu, że Caritas, Eleos i Diakonia – to nie tylko hasła i piękne słowa, ale są to konkretne czyny miłości miłosiernej Boga, która realizuje się przez konkretnych ludzi.. Dodał, że ich wszystkich cechują trzy wartości: czujność, czyli umiejętność dostrzeżenia potrzeb innych; wierność przejawiająca się w stałym towarzyszeniu potrzebującym oraz odwaga, gdyż praca na rzecz innych wymaga odważnego przekraczania wielu barier i trudności.

Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach składają serdeczne podziękowania władzom Powiatu Siedleckiego oraz wszystkim osobom,  które poprzez swoje decyzje, pomoc i wsparcie działań jednostki przyczynili się do otrzymania wyróżnienia.

Link do artykułu Caritas Diecezji Siedleckiej: http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/aktualnosci/items/wreczono-nagrody-ubi-caritas.html