Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o spotkaniu grupy
wsparcia dla rodzin zastępczych pn. „Zagrożenia w sieci – ciemna strona Internetu”.
Spotkanie odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 –
18.00, w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
ul. J. Piłsudskiego 40 przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
oraz psychologa.

zobacz szczegóły