II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  od 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r. rozpoczyna się  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz poniżej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dot. Modułu II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2019.doc
Załącznik nr 1  Oświadczenie o  wysokości dochodów
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 Zaświadczenie o rozpoczęciu-kontynuowaniu nauki

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.