II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

                                                 INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje,iż od 10.09.2020 r. do 10.10.2020 r. rozpoczyna się  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatami programu są:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

  1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
  2. w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dot. Modułu II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2020

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 Oświadczenia do wniosku

Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 4 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego).