Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON do:

  • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
  • likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych,
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych,

będą przyjmowane od 22  stycznia 2018r.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są w pok. nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz pod numerem tel. (25) 644-81-72 wew. 224, 228.