Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki
Uchwała nr CII/275/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf