Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego do udziału w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Celem grupy wsparcia jest między innymi integracja środowiska rodzin zastępczych, wymiana doświadczeń oraz otrzymanie wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.