Uchwała nr 7/23/2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku

Zasady 2019r.