Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn. „ Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
    w ostatnich pięciu latach, (wszelkiego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, magisterskie)
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:
  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.
We wszystkich sprawach dot. projektu „ Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255