Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do października 2017 roku będzie realizowało I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego”, finansowanego ze środków budżetu państwa i zaprasza do składania oferty zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.