Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu istnieje od 2007 roku. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 32 dorosłych niepełnosprawnych osób.

Uczestnikami Warsztatu są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Wśród uczestników przeważają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie, z dysfunkcjami narządu ruchu i innymi chorobami sprzężonymi. Głównym celem placówki jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach:

 • rękodzieła artystycznego,
 • multimedialnej,
 • gospodarstwa domowego,
 • krawiecko-hafciarskiej,
 • gospodarczo – technicznej, 
 • ogrodniczo – florystycznej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach rozpoczął swoją działalność 29.12.2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 32 dorosłych niepełnosprawnych osób.

Uczestnikami Warsztatu są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Wśród uczestników przeważają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie, z dysfunkcjami narządu ruchu i innymi chorobami sprzężonymi. Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach:

 • plastycznej,
 • fryzjersko – kosmetycznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • tkacko – krawiecko – dziewiarskiej,
 • techniczno – stolarskiej,
 • multimedialno – muzycznej.