Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

  • interwencyjnego
  • rodzinnego
  • socjalizacyjnego.

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego:

1. Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach- Żmichach

Dom zamieszkują dzieci i usamodzielniani wychowankowie, którzy przygotowują się do samodzielnego i wartościowego życia.  W planowaniu i realizacji swoich celów uzyskują wsparcie od wychowawców, pedagogów, psychologa pracujących w placówce. Służą oni poradą i pomocą w przygotowaniu do samodzielności. Jednocześnie zatrudniona kadra współpracuje z rodziną biologiczną wychowanka. Czyni starania aby umożliwić dzieciom powrót do domu rodzinnego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2023 roku wynosi 7 128,09 zł.

2. Dom nad Liwcem w Kisielanach- Żmichach

Dom zamieszkują dzieci i usamodzielniani wychowankowie, którzy przygotowują się do samodzielnego i wartościowego życia.  W planowaniu i realizacji swoich celów uzyskują wsparcie od wychowawców, pedagogów, psychologa pracujących w placówce. Służą oni poradą i pomocą w przygotowaniu do samodzielności. Jednocześnie zatrudniona kadra współpracuje z rodziną biologiczną wychowanka. Czyni starania aby umożliwić dzieciom powrót do domu rodzinnego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2023 roku wynosi 7 430,50 zł.