Realizacja poradnictwa jest jednym z zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej
i ma na celu udzielania wsparcia psychologicznego i rodzinnego mieszkańcom Powiatu Siedleckiego. Osoby, które doświadczają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Punktu Poradnictwa Specjalistycznego obejmującego:

  • poradnictwo psychologiczne- w każdą środę, w godz. 08.00- 10.00
  • poradnictwo pedagogiczne- w każdy czwartek, w godz. 14.30 -16.30
  • poradnictwo socjalne – w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Siedziba punktu  mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, pokój nr 107A.

Podstawa prawna: art. 46 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).