Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Realizacja poradnictwa ma na celu udzielanie wsparcia mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, będącym w różnych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, różnego rodzaju konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Zakres  poradnictwa specjalistycznego  obejmuje:

  • poradnictwo psychologiczne- w każdą środę, w godz. 08.00- 10.00, począwszy od dnia 29 października 2021 roku,
  • poradnictwo pedagogiczne- w każdą środę, w godz. 14.30 -16.30, począwszy od dnia 3 listopada 2021 roku,
  • poradnictwo socjalne

Siedziba  punktu  mieści się w budynku  Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, pokój nr 107A.