Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Godziny pracy biura

Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Obsługa interesantów odbywa się w:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.10 do 14.00,

 środę w godzinach od 08.10 do 15.45

KADRA ADMINISTRACYJNA

Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur