Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Obsługa interesantów odbywa się w:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 14.00,

 środę w godzinach od 08.00 do 17.00

KADRA ADMINISTRACYJNA

Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur