Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40
tel. 25 644 81 72
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Dyrektor

Iwona Kaniecka
pok. nr. 5
tel. 25 644 81 72;
e-mail:kierownik@pcprsiedlce.pl

Zastępca Dyrektora

Magdalena Ługowska
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e-mail: mlugowska@pcprsiedlce.pl

Zespół finansowy, w tym Główny Księgowy

Justyna Duk- starszy referent
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 227
e- mail: jduk@pcprsiedlce.pl

Stanowisko ds. kadrowo – płacowych

Anna Łuciuk- starszy inspektor
pok. nr. 2
tel. 25 644 81 72 wew. 227
e- mail: aluciuk@pcprsiedlce.pl

Zespół administracyjny

Magda Olszewska- starszy referent
pok. nr. 6
tel. 25 644 81 72 wew. 222
e- mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Piotr Naumiuk – pomoc administracyjna
pok. nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 226

Zespół pieczy zastępczej

Kamila Szczepanik- inspektor
pok. nr. 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: kszczepanik@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Michalczyk- inspektor
pok. nr. 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: mmichalczyk@pcprsiedlce.pl

Joanna Kluczek – inspektor
pok. nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223
e- mail: jkluczek@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Skibińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 225, 502629166
e- mail: askibinska@pcprsiedlce.pl

Anna Wereda – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 225
e- mail: awereda@pcprsiedlce.pl

Ewelina Sierociuk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 225,
e- mail: esierociuk@pcprsiedlce.pl

Aleksandra Rechnio – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 225,
e- mail: arechnio@pcprsiedlce.pl

Kamila Perz– pracownik socjalny
pokój nr 3
tel. 25 644 81 72 wew. 223,
e- mail: kperz@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Ewa Kasjaniuk – pomoc administracyjna (zastępstwo za Małgorzatę Laszuk)
pok. nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 224
e- mail: ekasajaniuk@pcprsiedlce.pl

Mirosława Nowowiejska – inspektor
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 224
e-mail: mnowowiejska@pcprsiedlce.pl

Kamila Cap – starszy referent (zastępstwo za Annę Baltaziuk)
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 25 644 81 72 wew. 224
e-mail: kcap@pcprsiedlce.pl