Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40
tel./fax 25 644 81 72
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Kierownik

Iwona Kaniecka
pok. nr. 5
tel. 256448172;
e-mail:kierownik@pcprsiedlce.pl

p.o. Zastępcy Kierownika

Magdalena Ługowska
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e-mail: mlugowska@pcprsiedlce.pl

Główny księgowy

Agnieszka Wegiera
pok. nr. 2
tel. 256448172 wew. 221
e- mail: awegiera@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. finansowych

Anna Łuciuk- inspektor
pok. nr. 2
tel. 256448172 wew. 221
e- mail: aluciuk@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Łagodzińska – starszy referent
pok. nr. 2
tel. 256448172 wew. 221
e- mail: alagodzinska@pcprsiedlce.pl

Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych

Anna Talacha – inspektor
pok. nr.6
tel. 256448172 wew. 222
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej

Kamila Szczepanik – starszy referent
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e-mail: kszczepanik@pcprsiedlce.pl

Joanna Kluczek – inspektor
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e- mail: jkluczek@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Michalczyk- inspektor
pok. nr. 3
tel. 256448172 wew. 223
e- mail: mmichalczyk@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Małgorzata Laszuk – starszy referent (zastępstwo za Renatę Borkowską)
pok. nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e- mail: mlaszuk@pcprsiedlce.pl

Mirosława Nowowiejska – starszy referent
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e-mail: mnowowiejska@pcprsiedlce.pl

Natalia Stańczuk – starszy referent (zastępstwo za Annę Baltaziuk)
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e-mail: nstanczuk@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Dominika Misterska – Zasowska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225, 502629166
e- mail: dzasowska@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Troć– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225
e- mail: atroc@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Skibińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225

Piotr Naumiuk – pomoc administracyjna
pokój nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 22
6