Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40
tel./fax 25 644 81 72
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Kierownik

Iwona Kaniecka
pok. nr. 5
tel. 256448172;
e-mail:kierownik@pcprsiedlce.pl

Zastępca Kierownika

Magdalena Ługowska
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e-mail: mlugowska@pcprsiedlce.pl

Zespół finansowy, w tym Główny Księgowy

Agnieszka Wegiera
pok. nr. 2
tel. 256448172 wew. 221
e- mail: awegiera@pcprsiedlce.pl

Stanowisko ds. kadrowo – płacowych

Anna Łuciuk- inspektor
pok. nr. 2
tel. 256448172 wew. 221
e- mail: aluciuk@pcprsiedlce.pl

Zespół administracyjny

Anna Talacha – inspektor
pok. nr.6
tel. 256448172 wew. 222
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl

Piotr Naumiuk – pomoc administracyjna
pokój nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 226

Zespół pieczy zastępczej

Kamila Szczepanik – inspektor
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e-mail: kszczepanik@pcprsiedlce.pl

Joanna Kluczek – inspektor
pok. nr 3
tel. 256448172 wew. 223
e- mail: jkluczek@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Michalczyk- inspektor
pok. nr. 3
tel. 256448172 wew. 223
e- mail: mmichalczyk@pcprsiedlce.pl

Małgorzata Laszuk – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zastępstwo za Dominikę Misterską – Zasowską)
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225, 502629166
e- mail: mlaszuk@pcprsiedlce.pl

Anna Wereda – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225
e- mail: awereda@pcprsiedlce.pl

Agnieszka Skibińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 3 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225 e- mail: askibinska@pcprsiedlce.pl

Monika Jankowska – pracownik socjalny pokój nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 225 e- mail:mjankowska@pcprsiedlce.pl

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Renata Borkowska – inspektor
pok. nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e- mail: rborkowska@pcprsiedlce.pl

Mirosława Nowowiejska – starszy referent
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e-mail: mnowowiejska@pcprsiedlce.pl

Natalia Stańczuk – starszy referent (zastępstwo za Annę Baltaziuk)
pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego
tel. 256448172 wew. 224
e-mail: nstanczuk@pcprsiedlce.pl